Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kaj sodi skupaj? Definicije in zglede poveži z literarnimi izrazi, tako da v spustnih seznamih izbereš ustrezne odgovore.

Definicije
Dve stvari primerjamo glede na njuno skupno točko.
{Primera_ali_komparacija;Podobnoglasje_ali_onomatopoija;Prenesen_pomen_oz._metafora;Rima;Stopica}
Zaradi neke podobnosti prenesen pomen iz ene stvari na drugo. {Prenesen_pomen_oz._metafora;Rima;Stopica;Primera_ali_komparacija;Podobnoglasje_ali_onomatopoija}
Polni stik oz. ujemanje zadnjih zlogov verza, od zadnjega naglašenega zloga dalje.
{Rima;Stopica;Primera_ali_komparacija;Podobnoglasje_ali_onomatopoija;Prenesen_pomen_oz._metafora}
Posnemanje naravnih pojavov, glasov s točno določenimi glasovi jezika.
{Podobnoglasje_ali_onomatopoija;Prenesen_pomen_oz._metafora;Rima;Stopica;Primera_ali_komparacija}
Ponavljajoča se metrična enota v verzu. 
{Stopica;Primera_ali_komparacija;Podobnoglasje_ali_onomatopoija;Prenesen_pomen_oz._metafora;Rima}

Zgledi
… zasliši na nebu se strašno gromenje / zasliši vetrov se sovražno vršenje … {Podobnoglasje_ali_onomatopoija;Prenesen_pomen_oz._metafora;Rima;Stopica;Primera_ali_komparacija}
seže – doseže / z leti – začeti {Rima;Stopica;Primera_ali_komparacija;Podobnoglasje_ali_onomatopoija;Prenesen_pomen_oz._metafora}
Vsak zase krmari k pogrebu.
{Prenesen_pomen_oz._metafora;Rima;Stopica;Primera_ali_komparacija;Podobnoglasje_ali_onomatopoija}
jamb, trohej, amfibrah
{Stopica;Primera_ali_komparacija;Podobnoglasje_ali_onomatopoija;Prenesen_pomen_oz._metafora;Rima}
Nina je zvita kot lisica. 
{Primera_ali_komparacija;Podobnoglasje_ali_onomatopoija;Prenesen_pomen_oz._metafora;Rima;Stopica}

Kateri slovenski pesniki in pesnice so na fotografijah? Izberi ustrezno ime.

Fotografija 1
Fotografija 2
Fotografija 3
{Svetlana_Makarovič;Tone_Pavček;Feri_Lainšček;Bina_Štampe_Žmavc;Niko_Grafenauer} {Tone_Pavček;Feri_Lainšček;Bina_Štampe_Žmavc;Niko_Grafenauer;Svetlana_Makarovič} {Feri_Lainšček;Bina_Štampe_Žmavc;Niko_Grafenauer;Svetlana_Makarovič;Tone_Pavček}
Fotografija 4
Fotografija 5
 
{Bina_Štampe_Žmavc;Niko_Grafenauer;Svetlana_Makarovič;Tone_Pavček;Feri_Lainšček} {Niko_Grafenauer;Svetlana_Makarovič;Tone_Pavček;Feri_Lainšček;Bina_Štampe_Žmavc}  

Dopolni definicijo.

Sodobna slovenska književnost se začne ok. leta 1950 oz. po vojni, zaradi česar se je uveljavilo poimenovanje književnost po {drugi;2.} svetovni vojni. Motivi, ideje in teme so povezani s pomembnimi družbenimi, narodnimi in kulturnimi vprašanji tedanjega časa. Zastopane so vse literarne zvrsti oz. vrste: pesništvo, pripovedništvo in dramatika.

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.

Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ515/547