Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Merske enote in priprave

Primerjajmo med seboj različna jabolka. Opazimo, da se razlikujejo po barvi, po obliki, po velikosti ... Katere fizikalne količine lahko izmerimo jabolkom in s katerimi pripravami lahko to naredimo?

Izmerili smo maso in obseg jabolka (glej video). Kako bomo zapisali rezultate meritev?

Masa jabolka: $m=$ 175 g
Obseg jabolka: $o=$ 23 cm

Poleg merskega števila moramo vedno zapisati ustrezno enoto. Poimenuj vrednosti v zapisu za maso jabolka.

Maso človeka izmerimo z osebno tehtnico. Nekatere osebne tehtnice imajo analogno skalo. Maso odčitamo s pomočjo kazalca, ki se premakne, ko tehtnico obremenimo. Kolikšna je masa človeka, ki stoji na tehtnici, na kateri se kazalec odkloni, kot je prikazano na sliki?

Osnovna enota za merjenje mase je kilogram. Uporabljamo tudi druge enote, kot so miligram, gram, dekagram in tona.
$1\,\rm{mg}=\frac{1}{1000}\rm{g}$
$1\,\rm{dag}=10\,\rm{g}$
$1\,\rm{kg}=1000\,\rm{g}$
$1\,\rm{t}=1000\,\rm{kg}=1 000 000\,\rm{g}$

Osnovna enota za merjenje dolžine je meter. Uporabljamo tudi druge enote, kot so milimeter, centimeter, decimeter in kilometer. Za zelo velike razdalje v astronomiji uporabljamo enoto svetlobno leto.
$1\,\rm{mm}=\frac{1}{1000}\rm{m}$
$1\,\rm{cm}=\frac{1}{100}\rm{m}$
$1\,\rm{dm}=\frac{1}{10}\rm{m}$
$1\,\rm{km}=1000\,\rm{m}$

<NAZAJ
>NAPREJ9/260