Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Velikostne stopnje v naravi

V naravi se srečujemo z zelo majhnimi in zelo velikimi števili. Dolžino $0,002\;\rm{m}$ lahko zapišemo tudi kot desetiško potenco $2\cdot10^{-3}\,\rm{m}$ ali uporabimo predpono mili in dobimo $2\;\rm{mm}$.
Kadar imamo opravka z zelo majhnimi vrednostmi, na primer v mikroskopskem svetu, uporabljamo predpone mili, mikro, nano in piko. Pri zapisovanju velikih vrednosti pa uporabimo predpone kilo, mega, giga in tera.

Dopolni manjkajoče vrednosti.

Predpona Znak
Desetiška potenca
Vrednost
tera
$\rm{T}$ $10^{12}$ $1 000 000 000 000$
giga $\rm{G}$ $10^9$ $ 1 000 000 000$
mega
$\rm{M}$ $10^6$ $ 1 000 000$
kilo
$\rm{k}$ $10^3$ $ 1 000$
hekto
$\rm{h}$ $10^2$ 100
deka
$\rm{da}$ $10^1$ 10
deci
$\rm{d}$ $10^{-1}$ $ 0,1$
centi
c $10^{-2}$ $0,01$
mili
$\rm{m}$ $10^{-3}$ 0,001
mikro
$\rm{\mu}$ $10^{-6}$ $0,000 001$
nano $\rm{n}$ $10^{-9}$ $0,000 000 001$
piko $\rm{p}$
$10^{-12}$ $0,000 000 000 0001$

Pretvarjanje enot

Pri pretvarjanju enot množimo z ustreznim pretvornikom.

Primeri:
$5\,\rm{km}=5\cdot1000\,\rm{m}=5000\,\rm{m}$
$50\,\rm{dm}=5\cdot0,1\,\rm{m}=5\,\rm{m}$
$7\,\rm{dag}=7\cdot10\,\rm{g}=70\,\rm{g}$
$70\,\rm{mg}=70\cdot0,001\,\rm{g}=0,07\,\rm{g}$

Vpiši ustrezno mersko število.

$75\,\rm{cm}=$ 0,75 $\rm{m}$
$0,325\,\rm{kg}=$ 325 $\rm{g}$

Kadar želimo količino, ki je podana z enoto brez predpone, pretvoriti v enoto z dano predpono, moramo deliti z ustreznim pretvornikom.

Primeri:
$5000\,\rm{m}=(5000:1000)\,\rm{km}=5\,\rm{km}$
$5\,\rm{m}=(5:0,1)\,\rm{dm}=50\,\rm{dm}$
$70\,\rm{g}=(70:10)\,\rm{dag}=7\,\rm{dag}$
$0,07\,\rm{g}=(0,07:0,001)\,\rm{mg}=70\,\rm{mg}$

Maso jabolka $m=235\,\rm{g}$ pretvorite v dekagrame in kilograme.

$235\,\rm{g}=$ 23,5 $\rm{dag}$
$235\,\rm{g}=$ 0,235 $\rm{kg}$
<NAZAJ
>NAPREJ11/260