Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Vsako sekundo merimo lego avtomobila in jo vnašamo v tabelo. Zaženi simulacijo in opazuj, kako se spreminja lega avtomobila.

 


Avtomobil se ob času $t_1 = 0\textrm{ s}$ nahaja v legi $x_1 = 0\textrm{ m}$. V naslednjem trenutku, ko je čas $t_2 = 2\textrm{ s}$, se avtomobil nahaja v legi $x_2 = 5 \textrm{ m}$. Avtomobil je opravil pot:

$s = x_2 - x_1 = 5\textrm{ m} - 0 \textrm{ m} = 5 \textrm{ m}$

To pot je opravil v časovnem intervalu:

$t = t_2 - t_1 = 1 \textrm{ s} - 0 \textrm{ s} = 1 \textrm{ s}$

V prvi sekundi se je tako gibal s hitrostjo:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{5 \textrm{ m}}{1 \textrm{ s}} = 5\textrm{ } \frac{\textrm{m}}{\textrm{s}}$$

Iz tabele lahko tudi razberemo, da je avtomobil v vsaki nadaljnji sekundi opravil pot $s = 5 \textrm{ m}$. Ker je avtomobil v enakih časovnih intervalih zmeraj prevozil enako pot, se je gibal enakomerno. Vrednosti iz tabele lahko najnazorneje predstavimo z grafom. Na abscisni osi tega grafa bo čas $t$ in na ordinatni osi lega $x$.
 

 

Podatke iz tabele smo vnesli v koordinatni sistem in skozi točke narisali graf, ki prikazuje, kako se spreminja lega avtomobila v odvisnosti od časa. Lega avtomobila se enakomerno veča s časom. Enačba, ki opisuje, kako se spreminja opravljena pot avtomobila v odvisnosti od časa ima obliko:

$s = v t$

Za vajo izračunaj pot, ki jo avtomobil opravi v času $t = 10 \textrm{ s}$.

<NAZAJ
>NAPREJ99/260