Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Hitrost

V isti koordinatni sistem so z zeleno, modro in rumeno barvo narisani grafi treh gibanj avtomobilov, ki ponazarjajo spreminjanje lege avtomobilov v odvisnosti od časa.

Graf, ki je narisan z  rumeno barvo, kaže, da je avtomobil v časovnem intervalu $t = 8 \textrm{ s}$ opravil pot $s = 50 \textrm{ m}$. Njegova hitrost je $v = \frac{s}{t} =  6,25 \textrm{ }\frac{\textrm{m}}{\textrm{s}}$.

Graf, ki je narisan z  modro barvo, kaže, da je avtomobil v časovnem intervalu $t = 10 \textrm{ s}$ opravil pot $s = 50 \textrm{ m}$. Njegova hitrost je $v = \frac{s}{t} =  5 \textrm{ }\frac{\textrm{m}}{\textrm{s}}$.

Graf, ki je narisan z  zeleno barvo, kaže, da je avtomobil v časovnem intervalu $t = 10 \textrm{ s}$ opravil pot $s = 20 \textrm{ m}$. Njegova hitrost je $v = \frac{s}{t} =  2 \textrm{ }\frac{\textrm{m}}{\textrm{s}}$.

Večja kot je strmina krivulje v grafu $x(t)$, večja je hitrost gibanja.

Spoznajmo še graf $v(t)$, ki ponazarja, kako se spreminja hitrost telesa $v$ v odvisnosti od časa $t$. Spodnji graf $v(t)$ smo narisali za izračunane hitrosti $v = 6,25  \textrm{ }\frac{\textrm{m}}{\textrm{s}}$, $v = 5 \textrm{ }\frac{\textrm{m}}{\textrm{s}}$ in $v = 2 \textrm{ }\frac{\textrm{m}}{\textrm{s}}$. Graf je vseh treh primerih premica, ki je vzporedna s časovno osjo.

Opravljena pot se izračuna po enačbi $s = v t$ in tako predstavlja v grafu $v(t)$ ploščino pod krivuljo.

 


 

<NAZAJ
>NAPREJ100/260