Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Glede na tir, ki ga telo opiše pri gibanju, delimo gibanje na premo in krivo.

Premo gibanje naprej delimo na:

  • enakomerno premo gibanje
  • pospešeno premo gibanje
Kadar se telo giblje premo pospešeno, se njegova hitrost s časom spreminja in tako naredi v enakih časovnih intervalih $ t$ različno dolgo pot $s$. Pri enakomernem premem gibanju, pa se hitrost telesa s časom ne spreminja in tako opravi v enakih časovnih intervalih enako dolgo pot.

Gibanje telesa analiziramo navadno tako, da v prvem koraku merimo lego telesa $x$ ob določenih časih $t$. Izmerjene vrednosti nato vnesemo v tabelo in narišemo graf, ki prikazuje odvisnost lege od časa.

Za premo enakomerno gibanje velja, da je strmina krivulje v grafu $x(t)$ enaka hitrosti. Hitrost pa je določena z enačbo $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$. Navadno se podaja hitrost v enotah $\frac{\rm{km}}{\rm{h}}$, kar je tudi bolj priročno, ker so navadno tipične razdalje, ki jih opravimo z avtomobilom, nekaj $\rm{km}$ in trajajo nekaj ur. Vendar pa tako podana hitrost ni podana v osnovnih enotah. Pretvorba iz  $\frac{\rm{km}}{\rm{h}}$ v $\frac{\rm{m}}{\rm{s}}$ in obratno poteka po obrazcu:

$1\,\frac{\rm{km}}{\rm{h}} =  \frac{1}{3,6}\,\frac{\rm{m}}{\rm{s}}$

$1\,\frac{\rm{m}}{\rm{s}} =  3,6\, \frac{\rm{km}}{\rm{h}}$

<NAZAJ
>NAPREJ102/260