Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Določanje mase s silomerom

Dejstvo, da je silomer obremenjen s silo 1 N (newton), ko nanj obesimo utež z maso 100 g, lahko izkoristimo tudi za določevanje mase.

Potrebujemo:

  • silomer (po možnosti več različnih),
  • različne predmete (uteži, ključi ...),
  • stojalo.

Silomer pritrdimo na stojalo. Predmete, ki jim želimo določiti maso, obesimo na silomer in odčitamo silo.
 
Za primer si oglejmo določanje mase šopa ključev, prenosnega telefona in skodelice.

Oglej si slike na sosednji strani in ugotovi, kolikšne so sile, s katerimi so napeti silomeri v posameznih primerih.

Upoštevaj, da je silomer napet s silo $1\;\rm{N}$, ko nanj obesimo utež z maso $100\;\rm{g}$, in ugotovi, kolikšne so mase ključev, prenosnega telefona in skodelice.

<NAZAJ
>NAPREJ114/260