Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Delovanje telesa na telo opišemo s fizikalnimi količinami, ki jih imenujemo sile. Sile na skicah ponazorimo z usmerjenimi daljicami — vektorji. Dolžina vektorja ponazarja velikost sile, smer vektorja njeno smer, začetek vektorja pa ponazarja mesto delovanja sile. Dogovorjena oznaka za silo je črka $\overset{\rightharpoonup}{F}$ (force).
Telesa se na delovanje drugih teles odzivajo različno. Nekaterim se oblika ne spremeni, takim rečemo toga telesa. Drugim se oblika spremeni. Telesa, ki se po prenehanju delovanja sile nanje  vrnejo v prvotno obliko, imenujemo prožna telesa. Telesa, ki se jim zaradi delovanja sil trajno spremeni oblika pa imenujemo neprožna telesa.

Naštej nekaj prožnih teles.

Priprave za merjenje sil imenujemo vzmetne tehtnice oziroma silomeri.
 
Za izdelavo silomerov navadno uporabimo vzmet, ki se pod vplivom sile raztegne, po prenehanju delovanja sile pa vrne v prvotno obliko. Vzmet se raztegne tem bolj, čim večja sila deluje nanjo.

Kolikšna je masa telesa, ki na silomer deluje s silo $2,5\;\rm{N}$?

<NAZAJ
>NAPREJ115/260