Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Teža in masa

Teža in masa nista enaki količini in ju ne smemo mešati ali zamenjevati. Teža je sila in jo merimo v newtonih [$\rm{N}$], masa pa je množina snovi, ki jo merimo v kilogramih [$\rm{kg}$].

Kolikšna je Francijeva teža, če je njegova masa $60\;\rm{kg}$?

Kolikšna je masa žoge, če je njena teža $1,5\;\rm{N}$?

Teža se spreminja z oddaljenostjo od Zemlje. Bolj kot se od Zemlje oziroma njenega središča oddaljujemo, manjša je teža telesa. Na višini $1000\;\rm{km}$ od Zemeljskega površja, je teža približno za četrtino manjša kot na njeni površini.

Teža teles na drugih planetih ni enaka teži teles na Zemlji. Odvisna je od polmera in mase planeta. Na Luni je na primer teža teles precej manjša kot na Zemlji. Teža človeka z maso $80\;\rm{kg}$ na Zemlji je $800\;\rm{N}$, na Luni pa $130\;\rm{N}$, kot da bi imel le $13\;\rm{kg}$. To so izkusili astronavti, ko so pristali na Luni in so kljub zelo okornim in težkim oblačilom lahko daleč in visoko skakali.

Na animaciji z zgornjim drsnikom nastavi poljubno (recimo svojo) maso. S spodnjim drsnikom izberi poljuben planet, Sonce ali Luno. Ugotovi, kolikšna bi morala biti masa istega telesa na drugih planetih, Soncu ali Luni, da bi imela enako težo kakor na Zemlji.

<NAZAJ
>NAPREJ126/260