Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preverimo lego težišč pravokotnika in trikotnika, ki smo ju določili s pomočjo znanih težiščnic.

Poglejmo, kako lahko določimo težišče vsakemu liku. Na rob lika pritrdimo vrvico in pustimo, da lik prosto visi na vrvici. Na lik narišemo navpičnico od točke, na kateri je pritrjen na vrvico. Tako dobimo težiščnico.
To ponovimo še nekajkrat, tako da vrvico pritrdimo na drugem mestu. Na ta način dobimo več težiščnic. Težišče likov leži na presečišču težiščnic.

Ali težišče lika nujno leži na liku ali lahko tudi zunaj njega? Poznaš kakšen lik, katerega težišče ne leži na njem?

Kako bi preverili lego težišča lika, ko ta ne leži na telesu?

<NAZAJ
>NAPREJ128/260