Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Teža je posledica delovanja Zemlje na telesa na njeni površini in okolici. Delovanje teže lahko opazujemo pri padanju teles. 

Velikost teže je določena z dogovorom o velikosti enote za merjenje sil, in sicer da Zemlja $100$-gramsko utež privlači s silo $1\;\rm{N}$. Teža $100$-gramske uteži je tako $1\;\rm{N}$. Teže je usmerjena proti središču Zemlje. Označimo jo z oznako $\overset{\rightharpoonup}{F}_{g}$ ($g$ — gravis).

Teža se spreminja z oddaljenostjo od Zemlje. Bolj kot se od Zemlje oziroma njenega središča oddaljujemo, manjša je teža. 
Teža teles na drugih planetih ni enaka teži teles na Zemlji. Odvisna je od oddaljenosti od središča in mase planeta.
 
Na Luni je teža približno 6-krat manjša kot na Zemlji.

Teža je sila na daljavo, ki deluje na vsak delček (atom) telesa, zato je porazdeljena po celem telesu in je prostorska sila. Težo zato rišemo iz težišča telesa, to je točke, v kateri si predstavljamo, da je zbrana vsa teža telesa.
Težišče oziroma masno središče je točka, v kateri "prijemlje" teže. Težišče likov s poizkušanjem določimo tako, da jih postavimo na konico svinčnika ali na prst in jih prestavljamo toliko časa, da so v ravnovesju. Točka, v kateri jih moramo podpreti, da so v ravnovesju, je njihovo težišče.

Težišče likov lahko določimo tudi tako, da poiščemo njihove težiščnice. To storimo tako, da na rob lika pritrdimo vrvico in pustimo, da lik prosto visi na vrvici. Na lik narišemo navpičnico od točke, na kateri je pritrjen na vrvico. Tako dobimo težiščnico. Potem to ponovimo vsaj še enkrat, tako da vrvico pritrdimo na drugem mestu (še vedno na robu). Presečišče težiščnic je težišče.

 

<NAZAJ
>NAPREJ130/260