Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Težišče

Glede na porazdelitev mesta delovanja sil po telesu ločimo točkovne, ploskovne in prostorske sile. Točkovno in  ploskovno porazdeljene sile delujejo ob dotiku, prostorsko porazdeljene pa delujejo na daljavo. Teža je sila na daljavo, ki deluje na vsak delček (atom) telesa, zato je porazdeljena po celem telesu in je prostorska sila. Težo zato rišemo iz težišča telesa, to je točke, v kateri si predstavljamo, da je zbrana vsa teža telesa.

Težišče oziroma masno središče je točka, v kateri "prijemlje" teža.
Kako določimo težišče pravokotnikov in trikotnikov?

Določili bomo težišče nekaj likom, izrezanim iz kartona. Izrežimo geometrijske like, kot sta pravokotnik in trikotnik, ki jim že znamo določiti težišče, in negeometrijske like. Kako določimo težišči pravokotnika in trikotnika brez poizkušanja?

Težišče likov s poizkušanjem določimo tako, da jih postavimo na konico svinčnika ali na prst in jih prestavljamo toliko časa, da so v ravnovesju. Točka, v kateri jih moramo podpreti, da so v ravnovesju, je njihovo težišče.

<NAZAJ
>NAPREJ127/260