Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ravnovesje več sil

Na vrvico, na kateri visi žogica, privežemo še eno vrvico in jo vlečemo v vodoravni smeri. Prvotna vrvica se pri tem nagne tem bolj, čim bolj vlečemo za vodoravno vrvico.

Katere sile delujejo na vozel oziroma točko vpetja nad žogico?

Prej smo ugotovili, da sta na mirujoče telo delovali nasprotno enaki sili, katerih vsota je bila nič. Kaj pa v tem primeru, ko na mirujoče telo delujejo tri sile v različnih smereh?

Na sosednji strani je animacija, na kateri lahko spreminjamo velikost sile $F$ in s tem tudi velikost sile $F_v$ in njeno smer. S premikanjem sil lahko dokažemo, da sile tvorijo trikotnik, ko jih postavimo v položaj "druga za drugo".

Kolikšna je vsota sil, ki delujejo na vozel nad kroglico?

 

Kadar telo miruje, je rezultanta sil, s katerimi druga telesa delujejo nanj, vedno enaka nič. Mirujoče telo je v ravnovesju, glede na sile, ki delujejo nanj.

<NAZAJ
>NAPREJ151/260