Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sile pri enakomernem gibanju

Oglejmo si poskus z vozičkom na zračni drči. Na zračni drči voziček — jahač lebdi v zraku, ki piha skozi luknjice na površini drče. Voziček — jahač se tako po drči giblje skoraj brez trenja.
Voziček najprej postavimo na sredino drče, kjer obmiruje. V drugem delu poskusa voziček potisnemo, da se pelje po zračni drči.

Vozičku pri vožnji po drči dvakrat izmerimo hitrost. To storimo prvič kmalu zatem, ko ga potisnemo, in drugič, ko prispe na drugo stran drče. Ali se voziček giblje enakomerno ali neenakomerno?  

Katere sile delujejo na voziček v prvem delu poskusa, ko voziček miruje, in katere v drugem delu, ko se giblje enakomerno?

Kolikšna je rezultanta sil, ki delujejo na voziček v obeh primerih?

Spoznali smo, da kadar telo miruje ali se giblje premo enakomerno, je rezultanta sil na telo enaka nič. Prvi je to ugotovil angleški fizik Isaac Newton. Dejstvo zato imenujemo I. Newtonov zakon (zakon o ravnovesju sil).

V katerih od spodaj naštetih primerov je telo v ravnovesju?

 

<NAZAJ
>NAPREJ152/260