Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

S kolikšno silo je napeta vrvica, na kateri visi utež z maso $2.5\;\rm{kg}$?

Na utež delujeta sila teže in sila vrvice. Ker utež miruje, je vsota sil nanjo enaka nič. Sila teže uteži in sila vrvice nanjo sta tako nasprotno enaki sili. Zato velja:

$F_v = F_g$

Teža $2.5$-kilogramske uteži znaša $25\;\rm{N}$, tako je tudi vrvica napeta s silo $25\;\rm{N}$.

Zgled

Fant potiska zaboj z maso $20\;\rm{kg}$ po vodoravni podlagi tako, da se ta giblje enakomerno. S kolikšno silo deluje podlaga na zaboj? S kolikšno silo deluje fant na zaboj, če sila trenja med zabojem in tlemi znaša $30\;\rm{N}$?

Zaboj se v navpični smeri ne giblje, zato velja ravnovesje sil. Sila podlage na zaboj je tako nasprotno enaka njegovi teži:

$F_p = F_g$

Upoštevamo še, da je teža $20$-kilogramskega zaboja $200\;\rm{N}$, in dobimo:

$F_p = 200\;\rm{N}$

V vodoravni smeri se zaboj giblje enakomerno. Tako tudi za vodoravno smer velja, da so sile v ravnovesju. Sila, s katero fant potiska zaboj, je torej enako velika kot sila trenja, ki zaboj zavira:

$F = F_{tr}$

Ker znaša sila trenja med podlago in zabojem $30\;\rm{N}$, je taka tudi velikost sile, s katero fant potiska zaboj:

$F = 30\;\rm{N}$

<NAZAJ
>NAPREJ153/260