Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Ključi visijo na silomeru. Katere sile delujejo na ključe? Kolikšna je vsota sil na ključe?

Oglejmo si poskus na zračni drči. Voziček — jahač skoraj brez trenja drsi po drči. Katere sile delujejo na voziček v prvem delu poskusa, ko voziček miruje, in katere v drugem delu poskusa, ko se voziček giblje enakomerno po drči?

Kolikšna je vsota sil na voziček v obeh primerih?

Kadar telo miruje ali se giblje premo enakomerno, je vsota sil, s katerimi druga telesa delujejo nanj, enaka nič. Rečemo, da je telo, ki miruje ali se giblje premo enakomerno, v ravnovesju. To je prvi Newtonov zakon ali zakon o ravnovesju sil.

Na žogico, ki visi na vrvici, privežemo še dodatno vrvico in jo povlečemo v vodoravni smeri. Na animaciji si oglej velikosti sil, ki delujejo na žogico ob različnih velikostih sile, s katero vlečemo žogico v vodoravni smeri.

Kolikšna je vsota sil na žogico ne glede na velikost sile $F$?

<NAZAJ
>NAPREJ154/260