Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Gostota

Gostota nam pove maso izbrane prostornine snovi. Označimo jo z grško črko $\rho$ (ro), je razmerje med maso in prostornino telesa: $\rho = \frac {m}{V}$

Osnovna enota gostote je $\frac {\rm kg}{\rm m^3}$.

Gostoto lahko izrazimo tudi v $\frac{\rm kg}{\rm dm^3}$, $\frac{\rm g}{\rm cm^3}$... En liter vode tehta $1\;\rm{kg}$, zato zapišemo $\rho_{vode}=1\;\frac{\rm kg}{\rm dm^3}$.

Določanje gostote snovi z merjenjem prostornine in mase snovi si oglej na posnetku.

Zgled

Na posnetku smo izmerili robove stiroporne kocke in njeno maso. Dolžina robov je $9\;\rm{cm}$, masa kocke pa $20\;\rm{g}$. S temi podatki lahko določimo gostoto stiropora.

Najprej je treba določiti prostornino kocke po obrazcu $V = a^3$. Ta znaša $729\;\rm{cm}^3$. Za izračun gostote snovi uporabimo obrazec $\rho = \frac{m}{V}$ in vanj vstavimo ustrezne podatke:

$\rho = \frac{20\,\rm g}{729\,\rm cm^3}$

$\rho = \,0,027\,\frac{\rm g}{\rm cm^3} =  27\rm \frac{\rm kg}{\rm m^3}$

Vrednost gostote stiropora nam pove, da $1\;\rm{m}^3$ izbranega stiropora tehta $27\;\rm{kg}$.

Še sam poskusi določiti gostoto manjšega kamna, ki ga lahko pobereš na šolskem dvorišču. Opis poskusa z rezultati meritev in izračuni zapiši v zvezek.

Tudi geologi pogosto merijo gostoto kamnin, saj tako določajo njihovo sestavo in izvor.

<NAZAJ
>NAPREJ197/260