Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Homogena in nehomogena telesa

Z merjenjem gostote snovi večkrat ugotavljamo, iz katere snovi je telo. Telesa so lahko iz ene ali več različnih snovi (mešanice).

Homogena telesa so iz ene snovi ali pa imajo delce različnih snovi zelo dobro (enakomerno) pomešane. Primer homogene snovi je mleko, ki ga pije mačka na sliki.

Sir, ki ga jé miš, pa je primer nehomogenega telesa, saj je neenakomerno gost. V tem primeru govorimo o povprečni gostoti snovi.

V tabeli gostot smo lahko opazili, da je gostota betona med $1900 \;\frac{\rm kg}{\rm m^3}$ in $2300\;\frac{\rm kg}{\rm m^3}$. Kolikšno gostoto ima beton, je odvisno od njegove sestave. Ker njegovi delci med seboj niso enaki, jih težko enakomerno razporedimo med seboj.

Razmisli

Katere izmed naslednjih snovi so homogene in katere ne: lešnikova čokolada, beton, olje, steklo, človeško telo, železo.

V zvezek nariši tabelo, v kateri boš razvrstil našteta telesa med homogena in nehomogena.

Tudi naše telo ni homogeno, saj je sestavljeno iz različnih snovi, ki niso enakomerno razporejene po telesu. Zase lahko določimo le povprečno gostoto, za kar si moramo izmeriti maso in prostornino.

Oceni gostoto svojega telesa.

Določi še gostoto surovega jajca. Gostoto jajca zapiši v osnovnih enotah. Opis poskusa in meritve z izračunom zapisuj v zvezek.

<NAZAJ
>NAPREJ199/260