Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Specifična teža

Na vsako telo na Zemlji deluje teža $F_g$. Razmerje med težo telesa in njegovo prostornino nam pove specifično težo telesa: $\sigma = \frac{F_g}{V}$.

Znak za specifično težo je grška črka $\sigma$ (sigma), enota pa $\frac {\rm N}{\rm m^3}$.

Specifična teža je sorazmerna z gostoto, saj je tudi teža sorazmerna z maso telesa.

Primer: gostota vode znaša $1000\;\frac{\rm kg}{\rm m^3}$, specifična teža vode pa $10000\;\frac{\rm N}{m^3}$.

Preglednica specifičnih tež

snov 
specifična
teža
[$\frac {\rm N}{\rm m^3}$]
  snov
specifična
teža
[$\frac {\rm N}{\rm m^3}$]
vodik
$0,8$
  aluminij
$27000$
zrak
$12$
  železo
$78800$
les
$4000$—$9000$
  baker
$89300$
olje 
$8000$
  srebro
$105000$ 
etilni alkohol
$8000$
  svinec
$113500$
led
$9170$
  živo srebro
$135500$
voda $10000$
  zlato
$193100$
beton
$19000$—$23000$ 
  platina
$214500$

Zgled

Zanima nas teža železne palice z dolžino $2\;\rm{m}$ in s kvadratnim presekom širine $3\;\rm{cm}$. Za izračun teže telesa uporabimo enačbo za računanje specifične teže, iz katere izrazimo: $F_g=\sigma \cdot V$.

Vrednost specifične teže železa razberemo iz tabele in znaša $78800\;\frac{\rm N}{\rm m^3}$, prostornino pa izračunamo:

$V = a\cdot b\cdot c = 0,03 \,\rm m \cdot 0,03 \,\rm m \cdot 2 \,\rm m = 0,0018 \,\rm m^3$

Dobljene vrednosti vstavimo v zgornjo enačbo za izračun teže snovi in izračunamo:
$F_g= 78800 \;\frac{\rm N}{\rm m^3} \cdot 0,0018 \,\rm m^3$

$F_g= 142 \;\rm N$ 

Morda te zanima tudi teža zraka v vaši učilnici. Ali bi lahko nosil to težo v nahrbtniku na svojih ramenih? Preveri. Naloge se loti po prejšnjem zgledu in jo zapiši v zvezek.

<NAZAJ
>NAPREJ200/260