Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Gostota je razmerje med maso in prostornino: $\rho = \frac {m}{V}$. Pove nam, kolikšno maso ima $1\;\rm{m}^3$ izbrane snovi. 

Znak za gostoto snovi je grška črka $\rho$ (ro), osnovna enota pa $\frac {\rm kg}{\rm m^3}$.

Gostoto snovi določimo z merjenjem prostornine in mase snovi.

Snovi lahko imajo zelo različne gostote. Plini imajo $1000$-krat manjšo gostoto od kapljevin. Gostote kapljevin pa so običajno le nekajkrat manjše od gostote trdnih snovi.

Telesa so lahko homogena, zgrajena iz enakih delcev, ali pa imajo delce različnih snovi enakomerno razporejene med seboj, npr. mleko. Veliko snovi pa ni enakomerno gostih, npr. luknjast sir, ki je nehomogeno telo. V tem primeru govorimo o povprečni gostoti snovi.

Večkrat namesto o masi teles govorimo o teži teles, zato namesto o gostoti snovi govorimo o specifični teži snovi.

Specifična teža snovi je razmerje med težo telesa in njegovo prostornino: $\sigma = \frac{F_g}{V}$.

Znak za specifično težo je grška črka $\sigma$ (sigma), enota pa $\frac {\rm N}{\rm m^3}$.

Specifična teža vode je $10000\;\frac{\rm N}{\rm m^3}$, saj gostota vode znaša $1000\;\frac{\rm kg}{\rm m^3}$.

<NAZAJ
>NAPREJ201/260