Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Tekočine delimo na kapljevine in pline, ki lahko imajo različna agregatna stanja in obliko. Lahko jih pretakamo pod vplivom tlačne razlike. Pline shranjujemo v zaprte posode, saj zavzamejo ves prostor, ki jim je na voljo. Tako jih lahko še dodatno stiskamo.

Kadar se tlak v tekočini spremeni, se spremenijo tudi sile, ki delujejo pravokotno na stene posode. Delovanje zunanje sile na steno posode s tekočino povzroči povečanje tlaka v tekočini, ki se prenese po vsej tekočini enakomerno. To lahko pokažemo z napihovanjem balona, saj opazimo enakomerno napenjanje v vseh smereh.

Spreminjaj tlak v balonu in opazuj, kako delujejo sile na stene balona.

Tlak v kapljevinah izkoriščamo v hidravličnih in pnevmatskih napravah, ki so sestavljene iz dveh različno velikih batov. Bata sta povezana s cevjo, ki je napolnjena s tekočino. Na sliki je prikazana shema hidravlične dvigalke.

S pritiskom na manjši bat povzročimo povečanje tlaka pod njim, ki se prenese po vsej tekočini. Enakost tlakov narekuje, da deluje na večji bat večja sila. Sila se poveča v razmerju presekov batov:

${p_1}$ = ${p_2}$

$\rm\frac{\bf{majhna\,sila}}{\bf{majhna\,površina}}$ = $\rm\frac {\bf{velika\,sila}}{\bf{velika\,površina}}$

Naloga

Na zgornji sliki hidravličnega dvigala lahko odčitamo maso bremena, ki ga želimo dvigniti. Kolikšno silo bomo za to uporabili, če je razmerje med velikostjo batov 1 : 5?

<NAZAJ
>NAPREJ216/260