Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Absolutna in relativna napaka

Oče je izmeril dolžino dnevne sobe $d=4,95\,\rm{m}$. Ker je prava vrednost dolžine $4,96\,\rm{m}$, je njegova napaka pri merjenju $1\,\rm{cm}$. Mama je merila širino okenske police in je izmerila $š=15\,\rm{cm}$. Ker je prava širina police $16\,\rm{cm}$, je tudi napaka, ki je nastala pri merjenju police, enaka $1\,\rm{cm}$.

Kdo je meril natančneje? Čigava napaka je večja?

Absolutna napaka je odstopanje izmerjene vrednosti od povprečne vrednosti.

Relativna napaka je kvocient absolutne napake in povprečne vrednosti. Pomeni napako meritve, izraženo v odstotkih.

Zgled
Izračunaj relativno napako meritve, če izmerimo čas trajanja gledališke igre $t=1\,\rm{h}\,15\,\rm{min}$ in absolutna napaka pri tem merjenju znaša $1\,\rm{min}$. $$\frac{1\,\rm{min}}{75\,\rm{min}}=0,01=1\,\%$$

Relativna napaka meritve je $1\,\%$.

Katera meritev je bolj natančnejša
  • razdalja od Ljubljane do Maribora: $129\,\rm{km}\pm4\,\rm{km}$ ali
  • razdalja od doma do šole: $520\,\rm{m}\pm10\,\rm{m}$.

Zgled
Pri merjenju mase $50\,\rm{dag}$ je relativna napaka meritve $4\,\%$. Kolikšna je absolutna napaka meritve? Kolikšna je najmanjša in kolikšna največja masa, ki jo lahko izmerimo?

$4\,\%\,\rm{od}\,50\,\rm{dag}=0,04\cdot50\,\rm{dag}=2\,\rm{dag}$
Absolutna napaka meritve je $2\,\rm{dag}$.
Izmerimo lahko najmanj $48\,\rm{dag}$ in največ $52\,\rm{dag}$.

Relativno napako postavi k ustrezni vrednosti.

$40\;\rm{s} \pm 2\;\rm{s}$
Napaka je $5\,\%$.
$20\;\rm{s}\pm 0,4\;\rm{s}$
Napaka je $2\,\%$.
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ19/260