Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sile na opazovano telo

Z risanjem sil ponazorimo vpliv okoliških teles na opazovano telo.

Sile narišemo z usmerjenimi daljicami iz prijemališča. Usmerjene so v smeri delovanja okoliških teles na opazovano telo.

Zgled

Na animaciji lahko spremljaš izris sil, ki delujejo na opazovano telo, v našem primeru na sedalo gugalnice. Pri tem bodi pozoren na prijemališče, usmerjenost sil in način delovanja sil. Kasneje bomo govorili še o velikosti sil.

Sedalo gugalnice je vpeto na vrvi, ki držijo sedalo navzgor. Na sedalo delujeta tudi teža sedala $F_g$ in sila otroka, ki je ponazorjena s $F_o$.
V nadaljevanju bomo spoznali, da je prijemališče sile otroka ploskovno razporejeno, kar lahko poenostavljeno rišemo iz sredine stične ploskve.

Vrste prijemališč

Točko, v kateri začnemo risati silo, imenujemo prijemališče sile.

Točkovno porazdeljene sile rišemo iz točke, ploskovno porazdeljene sile iz sredine stične ploskve, prostorsko porazdeljene sile pa iz težišča.

Poimenuj silo iz prejšnjega zgleda, ki ima prijemališče v točki delovanja enega telesa na drugo telo.

Poimenuj silo iz prejšnjega zgleda, ki ima prijemališče v sredini stične ploskve med telesoma.

Kako delujeta obe prej omenjeni sili?

Sile na daljavo imajo prostorsko porazdeljeno prijemališče. Najpogosteje bomo risali gravitacijsko silo — težo s prijemališčem v težišču telesa.

<NAZAJ
>NAPREJ133/260