Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Na opazovana telesa delujejo različne vrste sil in pri tem povzročajo različne učinke. Dobro si je izbrati eno samo telo in določiti njegovo okolico. Tako bomo lažje določili in narisali sile, ki delujejo na opazovano telo.
Za risanje sil moramo poznati njihovo prijemališče, smer in velikost. Sile rišemo kot usmerjene daljice z oznako $\vec F$.

Sile na opazovano telo

Na animaciji lahko spremljaš, katere sile delujejo na izbrano opazovano telo - sod, ki ga želimo dvigniti.

Prijemališče sil

Točko, v kateri začnemo risati silo, imenujemo prijemališče sile. Točkovno porazdeljene sile rišemo iz točke, ploskovno porazdeljene sile iz sredine stične ploskve, prostorsko porazdeljene sile pa iz težišča.

Sile na daljavo imajo prostorsko porazdeljeno prijemališče. Najpogosteje bomo risali gravitacijsko silo — težo s prijemališčem v težišču telesa.

Velikost sil

Običajno imamo velikost sile znano. Preden izrišemo sile, izberemo merilo, v katerem bodo sile narisane. Izbrano merilo nam pove, kolikšno silo bo predstavljal $1\;\rm{cm}$ narisane usmerjene daljice.

Na animaciji lahko spremljaš izris sil na opazovano telo (utež na vrvici) z določeno velikostjo in izbranim merilom.

<NAZAJ
>NAPREJ136/260