Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Na slikah so k dolžinam usmerjenih daljic napisane velikosti sil. Tvoja naloga je določiti merilo, v katerem je posamezna sila narisana.


 Merilo: $1\;\rm{cm}$ ustreza 100 $\;\rm{N}$.
   Merilo: $1\;\rm{cm}$ ustreza  7 $\;\rm{N}$.
   Merilo: $1\;\rm{cm}$ ustreza 20 $\;\rm{N}$.
   Merilo: $1\;\rm{cm}$ ustreza 200 $\;\rm{N}$.
9.

Preberi spodnje besedilo in ga smiselno dopolni.

Na novoletni okrasek, ki visi na veji jelke, delujeta dve sili: teža in sila veje. Teža je sila na daljavo (ob dotiku, na daljavo). Njeno prijemališče je v težišču (središču, težišču) okraska. Teža je usmerjena navpično navzdol (navzdol, navzgor), njena velikost pa je sorazmerna z maso (debelino, maso) okraska. Če je masa okraska $80\;\rm{g}$, je njegova teža 0,8 $\;\rm{N}$ ($0,8$; $8$; $80$). Težo bi narisali z usmerjeno (umerjeno, usmerjeno) daljico dolžine $2\;\rm{cm}$. Tako sila, narisana v merilu $1\;\rm{cm}$, ustreza 0,4 $\;\rm{N}$ ($0,4$; $0,04$; $0,4$).
Sila veje drži okrasek navzgor, zato je nasprotno (enako, nasprotno) usmerjena kot teža. Njeno prijemališče je v točki (sredini, točki) med okraskom in vejo.

<NAZAJ
>NAPREJ138/260