Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Snov je zgrajena iz atomov oz. molekul. V različnih agregatnih stanjih so ti med seboj različno povezani. V plinu je povezava med posameznimi sestavnimi deli šibka, pri trdninah pa zelo močna.
Pri segrevanju se atomi oz. molekule, ki sestavljajo snov, začnejo v povprečju hitreje gibati, zato se v povprečju poveča tudi njihova kinetična energija. Povedali smo tudi, da moramo pri kapljevinah in trdnih snoveh k skupni energiji prišteti tudi energijo, ki je povezana z vezmi med atomi oz. molekulami, ki sestavljajo snov. Skupna energija snovi je enaka vsoti energij vseh sestavnih delov. Ker te energije ne moremo izmeriti za vsak atom oz. molekulo posebej, določimo energijo nekoliko drugače. 

Skupno energijo sestavnih delov snovi poimenujemo notranja energija $W_{\rm n}$ in jo merimo v joulih [$\rm J$]. Skupna energija npr. plina se poveča, če se poveča kinetična energija atomov oz. molekul, ki plin sestavljajo. Kinetična energija se poveča, če plin segrejemo, zato je tudi notranja energija snovi sorazmerna povečanju temperature. To lahko zapišemo kot $W_{\rm n} \propto T$. 

<NAZAJ
>NAPREJ120/235