Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Dopolni naslednje povedi.

Zrak je zmes različnih plinov. V njem je največ dušika , približno $21\,\%$ pa kisika . Pline, ki zadržujejo toploto ob Zemlji, imenujemo toplogredni plini .
2.

Poveži slike A, B in C s pravilnimi odgovori.

A
Ozračje s povečano vsebnostjo toplogrednih plinov.
B
Ozračje brez toplogrednih plinov. 
C
Ozračje z normalno vsebnostjo toplogrednih plinov.
Preveri
3.

Številke $1$, $2$, $3$ in $4$ poveži s pravilnimi odgovori.

 

$1$
svetloba
$2$
elektron
$3$
polprevodnik
$4$
kontaktni spoj
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ233/235