Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Imenuj dve tehnični iznajdbi, ki sta od industrijske revolucije do začetka 20. stoletja temeljito spremenili prometna sredstva in njihovo uporabo.

{parni_stroj;motor_z_notranjim_izgorevanjem} {motor_z_notranjim_izgorevanjem;parni_stroj}
8.

Naštej vsaj tri negativne posledice vse gostejšega cestnega prometa.

{zastoji;nesreče;onesnaževanje;hrup;emisije;plini;}
{nesreče;zastoji;onesnaževanje;hrup;emisije;plini;}
{onesnaževanje;zastoji;nesreče;hrup;emisije;plini;}

9.

Naštej vsaj tri različna komunikacijska sredstva.

{telefon;stacionarni_telefon;radio;GSM_telefon;mobilni_telefon;mobitel;pametni_telefon;telegraf;računalnik;prenosni_računalnik;prenosnik;tablica;radio;televizija;internet}
{računalnik;televizija;telefon;radio;stacionarni_telefon;GSM_telefon;mobilni_telefon;mobitel;pametni_telefon;telegraf;prenosni_računalnik;prenosnik;tablica;radio;internet}
{radio;računalnik;televizija;telefon;stacionarni_telefon;GSM_telefon;mobilni_telefon;mobitel;pametni_telefon;telegraf;prenosni_računalnik;prenosnik;tablica;radio;internet}

10.

Izmed naštetih možnosti izberi tiste, ki predstavljajo pozitiven vpliv prometne dostopnosti za razvoj naselij.

11.

Izberi odstavek, ki pravilno opisuje spremembe, kakršne je v sodobni družbi povzročil razvoj komunikacijskih tehnologij.

<NAZAJ
>NAPREJ286/320