Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

KEMIJA 1
i-učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije

Avtorji:
Andrej Smrdu, Boris Zmazek, Metka Vrtačnik, Saša Glažar, Andrej Godec, Vesna Ferk Savec

Urednik:
dr. Boris Zmazek

Slikovno gradivo:
Wikipedia, Wikimedia, Andrej Smrdu, Boris Zmazek, Metka Vrtačnik, Saša Glažar, Andrej Godec, Vesna Ferk Savec

Strokovni pregled:
dr. Primož Šegedin, Alenka Mozer
Konzulentski pregled:
mag. Mariza Skvarč
Jezikovni pregled:
Breda Munda
Oblikovanje uporabniškega vmesnika:
Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice:
Simon Kajtna


Priprava interaktivnosti:
Andrej Smrdu, Boris Zmazek, Metka Vrtačnik, Saša Glažar, Andrej Godec, Vesna Ferk Savec, Stanislav Šenveter, Vesna Mrkela, Jernej Regvat


ISBN 978-961-03-0136-3

Izdal:
Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: mag. Gregor Mohorčič
Ljubljana 2014  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 159. seji, zaključeni dne 31. 7. 2013, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-1/2013/106 o potrditvi učbenika KEMIJA 1, e-učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije.

 

 

E-učbenik KEMIJA 1 je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 


<NAZAJ
>NAPREJ295/296