Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Halogeni elementi

Spoznali boste izbrane fizikalne in kemijske lastnosti halogenov. Reaktivnost teh elementov bo ponazorjena z reakcijami s kovinami in z vodikom. Predstavljene bodo vodne raztopine vodikovih halogenidov in izbrane spojine halogenov.

Ponovitev

Beseda halogen je tvorjena iz grških besed hals (morje) in halas (sol) ter pripone -gen (tvoriti). Halogen je element, ki (s kovinami) tvori soli. Halogeni so vezani tudi v nekaterih organskih spojinah, ki so v živih organizmih. Spoznali ste že, da so halogeni nekovine in nekatere druge kemijske lastnosti halogenov, predvsem njihovo reaktivnost in nekatere njihove spojine z alkalijskimi kovinami.


Katera ugotovitev o halogenih ni pravilna?

Pregled skupine

V 17. skupini (VII. skupini) periodnega sistema so elementi s skupnim imenom halogeni: fluor, klor, brom, jod in astat. Astat je radioaktiven element in ni obravnavan v sklopu halogenov.  Njihova tališča in vrelišča naraščajo po skupini navzdol. Pri sobni temperaturi sta fluor in klor plina, brom tekočina in jod trdna snov. Za jod je značilno, da sublimira. Halogeni so nekovine, le jod ima delno kovinski značaj. Kristalčki joda imajo kovinski sijaj. Za prikaz slik elementov klora, broma in joda kliknite na simbol elementa.

<NAZAJ
>NAPREJ239/296