Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Osnove toksikologije

Spoznali boste, da je toksikologija veda, ki se ukvarja s preučevanjem  učinkov snovi na organizme. Seznanili se boste z osnovnimi pojmi toksikologije in spoznali povezavo toksičnosti s strukturo nekaterih snovi.


Vpliv strupenih snovi na organizme

Veda, ki preučuje škodljiv vpliv snovi na organizme, je toksikologija. Je torej veda o toksinih ali strupih. Snov, ki je za nek organizem toksična oz. strupena, sodi med ksenobiotike (snov, tuja organizmu). Vsi ksenobiotiki niso nujno strupeni za organizem.

Toksikologijo lahko razdelimo na več poddisciplin glede na to, kaj preučuje. Ekotoksikologija preučuje vpliv škodljivih snovi na okolje in s tem na organizme, agrarna toksikologija na organizme, ki se uporabljajo v prehrani človeka, toksikologija dela in športa se ukvarja s strupenimi snovmi, s katerimi pridejo delavci in športniki lahko v stik …

Strupenost snovi se ugotavlja tudi s poskusi na podganah

 


Strupenost snovi preučujejo s poskusi na živalih. Pri tovrstnih poskusih je treba slediti točno določenemu poteku poskusa in biti pri delu z živalmi human. Zadnje čase pa se vedno manj uporabljajo živali in vedno pogosteje rastline, posamezni organi ali tkiva, tkivne kulture, posamezne celice nekega tkiva, glive pa tudi mikroorganizmi. S poskusi toksikologi ugotavljajo način delovanja toksina na organe in tkiva ter na celoten organizem ...

Osnovni pojem toksikologije

Osnovni pojem toksikologije je odmerek ali doza. To je količina snovi (v mg), ki pride v organizem. Odmerjanje pa je količina snovi, ki pride v organizem na enoto telesne mase prejemnika (v mg/kg telesne mase).

Oče toksikologije je bil Paracelsus. Že leta 1567 je dejal: “Vse snovi so strupene, le njihova doza določa strupenost.”

Paracelsus 


<NAZAJ
>NAPREJ26/296