Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Molekulske vezi

Kaj se bomo naučili

Spoznali boste različne vrste privlačnih sil med molekulami, ki so posledica elektrostatskega privlaka med njimi. Na osnovi razumevanja privlačnih sil med molekulami boste definirali molekulske kristale. Spoznali boste nekatere snovi, ki tvorijo molekulske kristale. Opredelili boste molekulske ali van der Waalsove vezi kot seštevek vseh privlačnih sil med molekulami.


Ponovitev

Spoznali ste, da so molekule električno nevtralni delci, ki so lahko sestavljeni iz dveh ali več atomov. Njihovo zgradbo lahko razložimo s številom valenčnih elektronov posameznih atomov v molekuli. Vez med atomoma v molekuli imenujemo kovalentna ali atomska vez.

Katere ugotovitve so pravilne za kovalentne vezi?


Katere ugotovitve so pravilne za molekule?

Podan je model molekule BF3.

Katere ugotovitve o molekuli te spojine so pravilne?

V ionu CN je med atomom ogljika in atomom dušika trojna vez.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ134/296