Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kvantitativen pomen kemijske reakcije

Urejena enačba kemijske reakcije nam pove, koliko atomov ali molekul reaktantov zreagira in koliko produktov nastane. Pove nam tudi, kakšno je razmerje med množinami reaktantov in produktov v kemijski reakciji. Ob pomoči teh razmerij lahko izračunamo mase reaktantov in produktov, ki sodelujejo v kemijski reakciji.

Kemijski postopki v industriji zahtevajo natančne izračune o tem, koliko reaktantov potrebujemo za neki izdelek in koliko produktov lahko pričakujemo.

Svetovna proizvodnja cementa znaša 4 milijarde ton letno; to je poleg vode snov, ki je človek največ uporablja.

Ta industrija je povezana s polucijo in izpusti ogljikovega dioksida, ki predstavljajo med 5 in 10 % vseh izpustov, zato so natančni izračuni še toliko bolj pomembni. Poleg tega je tudi energijsko potratna: približno 40 % cene končnega izdelka je na račun energije.

Trboveljska cementarna Lafarge

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Magnezijev oksid MgO je ena od surovin za izdelavo cementa; vsebnost te spojine je okrog 2 %, odvisno od vrste cementa.

Napišite s simboli in uredite enačbo naslednje kemijske reakcije: pri oksidaciji magnezija nastane magnezijev oksid.

2 Mg (s) + O2( g ) → 2 MgO (s)

Pri tej reakciji zreagirata dva atoma magnezija in ena molekula kisika.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Reakcijo C(s) + O2(g) → CO2(g) preberemo tako: en atom ogljika zreagira z eno molekulo kisika, pri čemer nastane ena molekula ogljikovega dioksida . Reakcija je že urejena tako, kot je zapisana.

Podobno velja za katero koli število delcev, če le razmerja ostanejo takšna, kot jih kažejo stehiometrični koeficienti v urejenih reakcijah. Sto atomov ogljika na primer zreagira s sto molekulami kisika, pri čemer nastane sto molekul ogljikovega dioksida. 

<NAZAJ
>NAPREJ205/296