Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Množina snovi

V tej enoti se boste naučili izračunati molsko maso snovi, spoznali boste pojem množina snovi in utrdili matematične zveze med množino snovi, njeno maso, molsko maso ter številom delcev snovi. Razumevanje boste utrdili z reševanjem različnih računskih primerov. 

Ali ste se kdaj vprašali, koliko atomov, ionov oziroma molekul je v dani masi snovi. Koliko atomov zlata je v verižici, ki jo nosite okoli vratu? Koliko natrijevih in kloridnih ionov v kuhinjski soli zadostuje, da bo vaša juha ravno prav slana? Koliko molekul vode morate spiti, da se odžejate? 

Elektronska tehtnica

Na tehtnico smo položili košček bakra, izmerili smo 6,80 g. V tej enoti bomo znali iz danega podatka izračunati, da je v tej  ploščici 6,44·1022 atomov bakra, kar predstavlja množino 0,107 mol.

 

Model molekule metana Zlahka razumemo, da ima posamezna molekula zelo majhno maso. Ena molekula metana (CH4) ima maso 2,66·10−23 g.
Zapišimo to vrednost drugače, brez potence:
0,0000000000000000000000266 g.

Krt (ang. mole)
V tej enoti bomo tudi spoznali, da je "mol" enota za množino snovi. V angleščini se enota za množino napiše z besedo "mole", ki pa ima več različnih pomenov. "Mole" je v angleščini lahko tudi krt (na sliki) ali pritajen (speči) vohun.

Ponovitev

V nadaljevanju bomo spoznali molsko maso. Za izračun molske mase moramo poznati relativno atomsko maso in relativno molekulsko maso.

Kateri delec ima relativno atomsko maso 19?

Kateri delec nima relativne molekulske mase 44?

<NAZAJ
>NAPREJ165/296