Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek in velikost ionov

V tej enoti boste spoznali nastanek ionov in njihovo imenovanje. Znali boste primerjati velikosti ionov. Seznanili se boste z ionizacijsko energijo in znali primerjati elemente glede na prvo ionizacijsko energijo.

Morje je bogato z ioni (na sliki sta morje in obala v Portorožu). V morju prevladujejo natrijevi ioni (Na+) in kloridni ioni (Cl), drugih ionov (Mg2+, SO42−, Ca2+, K+ ...) je bistveno manj. 


Iz morske vode pridobivamo kuhinjsko sol (na sliki so Sečoveljske soline), ki ima formulo NaCl in ime natrijev klorid. Natrijev klorid je ionska spojina. V strukturi trdnega natrijevega klorida so natrijevi in kloridni ioni.

Tudi različne pijače vsebujejo ione (še posebej veliko ionov je v mineralnih vodah). Prikazana je etiketa namizne vode Tempel. Ta namizna voda vsebuje manj ionov kot mineralne vode (npr. Radenska, Donat Mg). Med sestavinami je napisan tudi ogljikov dioksid CO2. Ogljikov dioksid ni ionska spojina, temveč je zgrajen iz molekul.

Ponovitev

Preverite, ali poznate nekaj osnovnih dejstev o ionih. Izberite pravilno trditev.

Napišite število protonov in elektronov v navedenih ionih. Uporabljajte periodni sistem elementov.

 Formula iona
Število protonov
 Število elektronov
Li+ 3
2
Sr2+
38 36
Al3+ 13
10
N3−
7 10
O2− 8
10
Cl 17
18
<NAZAJ
>NAPREJ66/296