Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kemijsko računanje

V tej enoti boste utrdili povezavo med množino, maso, molsko maso in številom delcev snovi. Znali boste izračunati, koliko posameznega elementa je v neki spojini. Spoznali boste tudi način izračuna masnega deleža elementa v spojini.

Model molekule etana Prikazan je kroglični model ogljikovodika etana. Tudi če ne poznamo formule etana, lahko iz danega modela sklepamo na formulo te spojine. Spojina je ogljikovodik, torej vsebuje ogljikove in vodikove atome. Ogljik tvori 4 vezi, vodik pa eno vez, torej je formula spojine C2H6.

V eni molekuli etana je skupaj osem atomov, od tega šest atomov vodika in dva atoma ogljika.

V prejšnji enoti smo se naučili, da je v 1 mol snovi 6,02·1023 delcev te snovi. Torej je v 1 mol etana 6,02·1023 molekul etana.
Koliko pa je atomov ogljika v 1 mol etana? Ker sta v eni molekuli etana dva atoma ogljika, lahko sklepamo, da je v 1 mol etana:
2 · 6,02·1023 oziroma 1,204·1024 atomov ogljika.

Ker je v eni molekuli etana šest atomov vodika, lahko podobno sklepamo, da je v 1 mol etana:
6 · 6,02·1023 oziroma 3,61·1024 atomov vodika.

Ponovitev

Preverite, ali znate izračunati molsko maso spojine. Katera spojina ima molsko maso 32 g/mol (zaokroženo na celo število)? Izberite pravilno trditev.

Avogadro na izalijanski znamki
Avogadrove konstante ni odkril Amedeo Avogadro. Konstanta je bila zgolj poimenovana v Avogadrovo čast. Pošta Italije pa je ob 100-letnici njegove smrti izdala znamko. Ali razumete pomen Avogadrove konstante? Kaj predstavlja njena vrednost?
Izberite pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ173/296