Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izračun standardnih reakcijskih entalpij

Spoznali smo kemijske reakcije, torej procese, pri katerih iz reaktantov nastajajo nove snovi, produkti. Pri reakciji se prekinejo kemijske vezi v reaktantih in nastanejo nove vezi v produktih. To pa je povezano s spremembo energije, zato kemijske reakcije spremlja poraba ali sproščanje energije. Pomembno je, da znamo oceniti oziroma izračunati, ali bomo morali pri neki kemijski reakciji energijo dovajati ali pa bomo pri kemijski reakciji energijo lahko celo pridobili. Ključno pri tem je, koliko energije se bo pri kemijski reakciji porabilo ali sprostilo. 

V tej enoti se bomo naučili računati standardno reakcijsko entalpijo poljubne reakcije.

Ponovitev

1. Katere trditve so pravilne?

2. Povežite velikost standardne reakcijske entalpije z vrsto reakcije.

   Δ$ H^o_r>0$
    endotermna
    Δ$ H^o_r<0$
    eksotermna
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ222/296