Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enačba kemijske reakcije

Vsak dan se srečujemo z množico kemijskih reakcij, ki nam zagotavljajo preživetje in olajšujejo življenje. Poznavanje kemijskih reakcij je tudi zato nujno za naš obstoj. 

V tem poglavju se boste naučili pravilno zapisati in urediti enačbo kemijske reakcije. Reaktante in produkte najprej zapišemo s kemijskimi simboli in označimo njihova agregatna stanja: trdno (s), tekoče (l) ali plinasto (g); če gre za vodno raztopino snovi, uporabimo oznako aq.

Enačbo nazadnje uredimo: število atomov vseh elementov na levi strani enačbe mora biti enako številu atomov na desni strani. 

V vesoljskem plovilu izgorevata vodik in kisik
Uredite enačbo te kemijske reakcije, ki jo zapišemo tako:
2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l)

Reakcijo vedno uredimo tako, da so koeficienti najnižji. Reakcijo nastanka vode preberemo tako: dve molekuli vodika zreagirata z eno molekulo kisika, pri čemer nastaneta dve molekuli vode.

Pri gorenju oglja poteka naslednja reakcija:

C(s) + O2(g) → CO2(g)

Enačba te reakcije je že urejena, tako kot je napisana. Preberemo jo tako: en atom ogljika zreagira z eno molekulo kisika, pri čemer nastane ena molekula ogljikovega dioksida.

Preštejte atome elementov na obeh straneh enačbe. Koliko je vseh atomov elementov na levi in na desni strani urejene enačbe?

<NAZAJ
>NAPREJ197/296