Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Oblika molekul

Spoznali boste teorijo odboja med valenčnimi elektronskimi pari in njeno uporabo pri napovedovanju oblike molekul. Spoznali boste, da lahko za ponazoritev teorije odboja med valenčnimi elektronskimi pari uporabite napihnjene balone. Spoznali boste, kako lahko Lewisovi zapisi molekul olajšajo napovedovanje oblike molekul.


Zakaj imajo molekule različno obliko?

Oglejte si modela molekul v tabeli. Obe molekuli sta sestavljeni iz treh atomov in vendar je molekula žveplovega fluorida, SF2, kotne oblike, molekula berilijevega klorida, BeCl2, pa je linearna oz. nitasta. Razmislite, zakaj?

Model molekule SF<sub>2</sub>
Model molekule BeCl<sub>2</sub>

Vizualizacija usmeritve elektronskih parov

Oglejte si demonstracijo usmeritve štirih valenčnih elektronskih parov na osrednjem atomu z baloni. Vsak balon predstavlja prostor, v katerem se nahaja po en elektronski par.


Dopolnite stavek

Ko balone malce pretresemo, se samodejno usmerijo v oglišča tetraedra .
<NAZAJ
>NAPREJ107/296