Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pretvarjanje sestave raztopine

V kemijskem laboratoriju pogosto delamo z raztopinami. Pogosto se nam zgodi, da imamo v laboratoriju sestavo raztopine označeno na en način (npr. masni delež), v navodilih za vajo (eksperiment) pa imamo sestavo iste raztopine podano drugače (npr. z množinsko koncentracijo). Kemiki si torej moramo znati eno sestavo raztopine preračunati v drugo sestavo. Največkrat gre za pretvarjanje med masnim deležem, množinsko koncentracijo in masno koncentracijo.

V tej enoti se bomo naučili, kako lahko iz podanega masnega deleža raztopine izračunamo množinsko koncentracijo te raztopine in še druge pretvorbe.

Ponovitev

Ustrezno formulo povežite z ustrezno definicijo za sestavo raztopine.

   masni delež
$w= \frac{m\text{(t)}}{m\text{(r)}}$
množinska koncentracija
$c= \frac{n\text{(t)}}{V\text({r)}}$
masna koncentracija
$\gamma= \frac{m\text{(t)}}{V\text{(r)}}$
gostota raztopine
$\rho= \frac{m\text{(r)}}{V\text{(r)}}$
Število napačnih: 0

Pripišite enoto posameznim veličinam:

Množinska koncentracija
mol / L
Masna koncentracija
g / L
Molska masa
g / mol
<NAZAJ
>NAPREJ271/296