Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Splošna plinska enačba

V tej enoti boste spoznali splošno plinsko enačbo, v kateri so povezane veličine množina, tlak, prostornina in temperatura. Naučili se boste vrednost splošne plinske konstante in jo uporabili v izračunu različnih veličin. Utrdili boste enote za navedene veličine in poglobili razumevanje z reševanjem računskih primerov. Preverili boste sposobnost matematičnega izražanja posameznih veličin iz zahtevnejših enačb in računanja z večjim številom vrednosti v enačbi.

Plinaste snovi se od tekočin in trdnih snovi razlikujejo v tem, da nimajo stalne oblike in prostornine. Vedno zavzamejo vso prostornino posode, ki jim je na voljo. Njihova prostornina je zelo odvisna od temperature in tlaka.

V večini avtomobilskih pnevmatik je zrak pod višjim tlakom. V pnevmatiki je torej tlak plina višji od zunanjega zračnega tlaka. Skozi ventil lahko bodisi dodamo zrak v pnevmatiko bodisi ga iz nje odvzamemo. Optimalen tlak v pnevmatiki omogoča manjšo porabo goriva in ustrezen oprijem s cestiščem.

V napravah za merjenje tlaka na bencinskih črpalkah je tlak podan v starejši, a še vedno uporabljani enoti bar. En bar je enak 100 kilopaskalom.

1 bar = 100 kPa

Ponovitev

Preverite svoje znanje o plinih. Izberite pravilno trditev.

Primeri plinov

Katera snov ni plin pri sobnih pogojih (20 °C, 100 kPa)?

Molska prostornina plina

Kako lahko izračunamo molsko prostornino plina?

<NAZAJ
>NAPREJ187/296