Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pomen raztopin

V prejšnjih enotah smo se veliko novega naučili o raztopinah. Čeprav poznamo veliko najrazličnejših raztopin, največkrat uporabljamo vodne raztopine. Voda je zelo razširjena snov, ocenjujejo, da je na Zemlji približno 1380 milijonov km3 vode in kar 71 % Zemljine površine pokriva voda. Poleg vodika (H2) in ogljikovega dioksida (CO2) ima molekula vode najpreprostejšo sestavo.

Voda je tudi edina tekoča anorganska snov in je edina kemijska spojina, ki jo v naravi najdemo v vseh treh agregatnih stanjih (led, voda, para). Voda, čeprav je zgrajena iz majhnih in enostavnih molekul, ima zaradi svoje zgradbe neobičajne lastnosti, ki pomembno vplivajo na vse oblike življenja na Zemlji.

Večino teh lastnosti smo že spoznali. V tej enoti bomo govorili o vodi kot topilu oziroma raztopinah in pomenu teh raztopin za življenje.

Ponovitev

Voda je polarna snov in take snovi dobro raztapljajo polarne snovi, raztaplja pa tudi manj polarne ali nepolarne snovi. Najprej povežite vrsto molekulskih vezi z vrsto gradnikov, med katerimi te vezi nastanejo.

molekule z OH skup.
vodikove vezi
polarne molekule
orientacijske vezi
nepolarne molekule
disperzijske vezi
polarne in nepolarne
indukcijske vezi
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ288/296