Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgradba atoma

V tej enoti boste spoznali zgodovinski razvoj razumevanja zgradbe atoma. Spoznali boste delce znotraj atoma (protone, elektrone, nevtrone) in znali določiti njihovo število. Spoznali boste vrstno in masno število ter razumeli povezavo med tema dvema številoma in številom posameznih delcev znotraj atoma.

V prejšnjih poglavjih ste spoznali, da je atom najmanjši delec snovi.

Ali veste, koliko je stara zamisel o obstoju atomov? Ideja se je v 5. stoletju pred našim štetjem rodila v antični Grčiji. Atome naj bi prvi omenil starogrški filozof Levkip. Atom si je predstavljal kot delec, ki ga ne moremo razdeliti na manjše delce.

Demokrit (približno 460 pr. n. št. do 370 pr. n. št., prikazana je starejša grška znamka z njegovo podobo in skico atoma) je zamisel svojega učitelja še bolj podrobno razvil. Verjel je, da se atomi med seboj razlikujejo po velikosti in obliki ter da je med atomi prazen prostor. Ta prazni prostor omogoča gibanje in prerazporejanje atomov.

Razvoj razumevanja zgradbe atoma se je nadaljeval šele ob koncu 19. stoletja. V 20. stoletju so znanstveniki odkrili delce znotraj atoma. Pozneje so spoznali načine, kako lahko te delce razbijemo na še manjše delce. Znanstvena odkritja o zgradbi atoma pa se nadaljujejo še v 21. stoletju.

Ponovitev

Preverite, ali poznate nekaj osnovnih dejstev o atomu, ki ste jih spoznali v osnovni šoli. Dopolnite besedilo.

V središču atoma je zelo majhno atomsko jedro , v katerem so delci s pozitivnim nabojem - protoni - in delci brez naboja - nevtroni .

V atomu so še delci z negativnim nabojem - elektroni . Prostor, v katerem se z veliko hitrostjo gibljejo elektroni , imenujemo elektronska ovojnica .

Med navedenimi delci imajo elektroni najmanjšo maso.

Katera trditev o atomu je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ33/296