Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ionska in kovalentna vez

Od vseh elementov, ki jih poznamo, je samo šest takih, ki pri običajnih pogojih obstajajo v atomarnem stanju, to pomeni, da so gradniki teh šestih snovi (helij, neon, argon, kripton, ksenon in radon) atomi. Prav ste ugotovili, to so žlahtni plini. Atomi drugih elementov niso stabilni in se medsebojno povezujejo v stabilnejše snovi.

Kateri atomi se med seboj povezujejo in kako bomo spoznali v tej enoti. Spoznali bomo ionsko in kovalentno vez ter razlike med tema vezema.

Ponovitev

1. Elektronska konfiguracija Ne (10 e) je: 1s2 2s2 2p6. Gradniki plinastega neona so stabilni atomi. Zapišite elektronski konfiguraciji F in Na, ki imata 9 in 11 elektronov.F:  1s 2 2s 2 2p 5   

Ali je fluorov atom stabilen? (da/ne) ne

Na: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1  

Ali je natrijev atom stabilen (da/ne) ne

2. Natrij doseže stabilno konfiguracijo neona tako, da (sprejme/odda) odda elektron. Fluor doseže stabilno konfiguracijo neona tako, da (sprejme/odda) sprejme elektron.

3. Na sliki sta prikazana atoma natrija in fluora pred spremembo in po spremembi elektronske konfiguracije. Ob slike zapišite naboj delcev (0, + ali −).

0 + - 0
<NAZAJ
>NAPREJ83/296