Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Energijske spremembe pri procesih

Pojem energija običajno povezujemo s sposobnostjo teles, da opravljajo neko delo. Vsa živa bitja za življenje potrebujemo energijo. Vira energije na Zemlji sta sončna energija in geotermalna energija, še od časov, ko na Zemlji ni bilo življenja. Tudi energija, ki jo pridobimo iz fosilnih goriv, vetra, vode, biomase ipg., je posledica sončnega sevanja v preteklosti in danes.

Človeštvo je danes velik porabnik energije, zato poskušamo najti nove in nove vire, predvsem pa cenejše. Izkoriščanje fosilnih goriv nas je zaradi onesnaževanja pripeljalo na rob obstoja. Pri tem pa smo izčrpali večino goriv, ki so neobnovljiva. Danes se obračamo k obnovljivim virom: energiji sonca, vetrov, vodnih mas, biomase ...

Več o energiji, predvsem pa energijskih spremembah, o eksotermnih in endotermnih procesih, se boste naučili v tej enoti.


Ponovitev

1. Kateri proces je kemijska reakcija?

2. Katere trditve so pravilne?

3. Kateri natrijev delec je stabilen? Povežite pojme.

    atom natrija
      nestabilen
    natrijev ion
       stabilen
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ214/296