Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Varno delo v šolskem laboratoriju

V učni enoti se boste seznanili z osnovami kemijske varnosti, s pomenom uporabe osebne varovalne opreme pri delu v kemijskem laboratoriju, z označevanjem nevarnih snovi in z možnostmi pridobivanja podatkov o kemikalijah v zbirkah podatkov.

Kemijska varnost označuje preprečevanje kratkoročnih in dolgoročnih škodljivih učinkov kemikalij na zdravje človeka in za okolje, torej, da s snovmi, ki so potencialno nevarne, ravnamo tako, da bi bilo tveganje za naše zdravje in okolje najmanjše.

Osebna varovalna oprema v kemijskem laboratoriju

Pri delu v kemijskem laboratoriju uporabljamo osebno varovalno opremo. Ob ogledu posnetka boste spoznali, kaj je to in kdaj jo uporabljamo.

 

Aktivnost

Po ogledu posnetka razmislite:
  • Kaj je osebna varovalna oprema?
  • Kdaj in zakaj jo uporabljamo?

Laboratorijski red

Pri delu v laboratoriju smo soočeni s potencialno nevarnostjo, ki jo predstavljajo  lastnosti kemikalij, na katere nimamo vpliva (npr. jedko, dražilno, strupeno …). Za oceno tveganja pa je pomembna tudi izpostavljenost, ki je skupek vplivov količine oz. odmerka, časa in pogostosti izpostavljenosti neki kemikaliji.

Da bo tveganje v kemijskem laboratoriju čim manjše, pooblaščene osebe izdelajo seznam pravil, ki se jih moramo v laboratoriju držati, kar imenujemo laboratorijski red. Le-ta je izobešen na vidnem mestu v laboratoriju in ga moramo  obvezno upoštevati. 

Aktivnost

Na spletni strani Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani si oglejte knjižico Pravil varnega dela v kemijskem laboratoriju in v njej poiščite Laboratorijski red. Tudi v šolskem laboratoriju na svoji šoli poiščite Laboratorijski red.  

  • Primerjajte oba Laboratorijska reda ter ugotovite glavne podobnosti in razlike.
  • Razmislite o razlogih za podobnosti in razlike.

<NAZAJ
>NAPREJ19/296