Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje binarnih spojin IUPAC

V tej enoti boste spoznali binarne spojine. Naučili se boste pravilnega zapisovanja njihovih formul in imen po nomenklaturi IUPAC. Utrdili boste tudi zapis simbolov elementov in njihovih imen.

IUPAC je kratica za International Union of Pure and Applied Chemistry (Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo). Organizacija IUPAC je najbolj znana po določanju pravil imenovanja elementov in spojin. Prikazana je znamka, s katero so obeležili dvajseti kongres te organizacije leta 1965 v Moskvi.

IUPAC je bil tudi eden od vodilnih organizatorjev za izvedbo dogodkov ob mednarodnem letu kemije (2011). Ob tej priložnosti je bilo izdanih tudi več znamk s kemijskimi motivi.

Prikazana je priložnostna slovaška znamka, izdana ob mednarodnem letu kemije. Na znamki sta kalotna modela in formuli dveh preprostih spojin; ogljikovega dioksida (CO2) in vode (H2O). Prikazan je tudi znak mednarodnega leta kemije (IYC je kratica za "International Year of Chemistry").

Ponovitev

Preverite svoje poznavanje elementov. Izberite pravilno trditev.

Nekatere preproste spojine že poznate iz osnovne šole. Katera trditev o metanu je pravilna?

Predstavljajte si, da v raziskovalnem laboratoriju odkrijete nov element in ga želite imenovati po Sloveniji (slovenium). Kateri simbol med navedenimi bi bil najustreznejši?

<NAZAJ
>NAPREJ74/296