Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Elektronegativnost

Izvedeli boste, kaj je elektronegativnost, in se naučili uporabljati Paulingovo skalo elektronegativnosti atomov za razlikovanje med značilnimi vrstami kemijskih vezi med atomi: ionsko, kovalentno polarno in kovalentno nepolarno vezjo.

Spoznali boste tudi, da nam sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča predstaviti porazdelitev nabojev na površini molekul in ionov ter s tem vizualizirati zelo abstraktne kemijske pojme, kot so polarnost, nepolarnost, prebitek pozitivnega in prebitek negativnega naboja.

Morda boste na koncu te enote premagali strah pred urami kemije, ki je največkrat pogojen z nerazumevanjem temeljnih kemijskih pojmov.

Svetujemo vam, da učno enoto predelate večkrat, da boste resnično razčistili vse dvome in razvili globlje razumevanje posredovane vsebine. Za predznanje potrebujete le poznavanje simbolov ključnih elementov periodnega sistema in osnovnošolsko znanje o vezeh med atomi.


Za ponovitev

Kristali glukoze so sestavljeni iz molekul glukoze.

Drži. Ne drži.

Povežite formulo z vrsto vezi med atomi.

MgBr2
Ionska vez
CO
Kovalentna polarna
N2
Kovalentna nepolarna
Pt
Kovinska
Število napačnih: 0

Med katerimi atomi nastaja kovalentna vez?

<NAZAJ
>NAPREJ90/296