Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kovinska vez

Spoznali boste značilnosti kovinske vezi in kovinskih kristalov. Razložen bo pojem najgostejši sklad in kot posledica gostota kovin.


Ponovitev

Vrsto informacij za razumevanje kovinske vezi lahko razberemo iz lege elementa v periodnem sistemu.

Katere informacije o elementih najdemo v periodnem sistemu?

Kateri element je najboljši prevodnik elektrike?

Zgradba kovin

Lastnosti kovin razložimo s kovinsko vezjo. V kovinah atomi oddajo valenčne elektrone v elektronski oblak, v katerem je morje elektronov. V kovinskem kristalu so kovinski kationi pravilno razporejeni v elektronskem oblaku valenčnih elektronov. Ti elektroni se lahko v elektronskem oblaku prosto gibljejo.
Model kovinskega natrija
Model kovinskega magnezija

V natriju vsak atom prispeva en valenčni elektron v elektronski oblak, v katerem so natrijevi kationi. Lahko rečemo, da so v "morju" elektronov potopljeni natrijevi ioni, Na+. V magneziju pa vsak atom  prispeva v elektronski oblak dva valenčna elektrona. V tem primeru so v "morju" elektronov potopljeni magnezijevi ioni, Mg2+.


<NAZAJ
>NAPREJ128/296