Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgradba atoma in periodni sistem

V tej enoti boste spoznali zgradbo periodnega sistema, njegovo ureditev v skupine in periode ter označevanje skupin. Izvedeli boste, kateri so prehodni elementi. Znali boste predvideti spreminjanje nekaterih lastnosti elementov glede na njihov položaj v periodnem sistemu.

Ob koncu 18. stoletja so poznali le približno trideset elementov. Z napredkom znanosti v 19. stoletju pa se je večalo tudi število znanih elementov in s tem tudi nuja po sistematičnem urejanju znanih elementov.  Periodni sistem elementov je leta 1869 zasnoval ruski kemik Dimitrij Ivanovič Mendeljejev (1834−1907).

Prvi Mendeljejev periodni sistem je bil precej drugačen v primerjavi s sodobnimi periodnimi sistemi. Mendeljejev je elemente uredil po naraščajoči relativni atomski masi, ker takrat še niso poznali vrstnega števila in zgradbe atoma. A Mendeljejev je predvideval, da so nekatere relativne atomske mase napačne oziroma nenatančno določene, zato je pri razporejanju upošteval tudi kemijske lastnosti elementov. Predvidel je tudi obstoj nekaterih elementov, ki jih takrat še niso poznali, in zanje pustil prazen prostor (zapisal je vprašaj in predvidel relativno atomsko maso).


Leta 1871 je Mendeljejev objavil posodobljen periodni sistem. Elemente je uredil v navpične skupine in vodoravne periode. Tudi v tem periodnem sistemu ni žlahtnih plinov, ki jih takrat še niso poznali. Odkrili so jih šele v letih 1894 do 1900.

Ponovitev

Preverite svoje poznavanje periodnega sistema elementov. Izberite pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ58/296